μεταβιβάσεις αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης

Παράταση φορολογίας στις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης

29/11/2022 - 12:45

Η προθεσμία του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α’ 31), ως προς τα οριζόμενα ποσά φόρου για κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης από επαχθή αιτία