Παράταση φορολογίας στις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης

Τρί, 29/11/2022 - 12:45

Η προθεσμία του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α’ 31), ως προς τα οριζόμενα ποσά φόρου για κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του, παρατείνεται και ισχύει για τις μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται έως και την 31η.12.2024.

Τα παραπάνω προβλέπονται στο άρθρο 19 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235…και άλλες διατάξεις».