μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων

Διαγωνισμός μεταφορικών υπηρεσιών ύψους 213.500 ευρώ

29/06/2021 - 11:49

Προκηρύχθηκε από το υπ. Οικονομικών διαγωνισμός για την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών εξοπλισμού γραφείου, υλικών και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και