μεταφορά νωπών προϊόντων | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

μεταφορά νωπών προϊόντων

Τα νωπά σώζουν την οδική μεταφορά

Οι φετινές καλές παραγωγές οπωροκηπευτικών σε Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Κρήτη και Πελοπόννησο, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό, κράτησαν ζωντανή τη μεταφορά, με αποτέλεσμα τα φορτηγά που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση αυτών των προϊόντων να διατηρήσουν και, σε πολλές περ