Χαμηλού ειδικού βάρους τα μανιτάρια παρέσυραν τον φορτωτή του θαλάμου να τον φουλάρει μέχρι την οροφή με παλέτες. Προφανώς, λόγω απειρίας δεν γνώριζε ότι έτσι εμποδίζει τη ροή του ψυχρού αέρα σε όλο τον χώρο του θαλάμου.

Για την υπόθεση αυτή, που τελικά μόνο απλή δεν ήταν, ενημερωθήκαμε από την Transfrigoroute International, Ομοσπονδία για τις μεταφορές ευαλλοίωτων νωπών προϊόντων, η οποία ανέφερε τα παρακάτω:

Η μεταφορική εταιρεία μετέφερε νωπά μανιτάρια από χώρα της ανατολικής Ευρώπης προς χώρα της Δυτικής Ευρώπης. Το δρομολόγιο διήρκησε τρεις ημέρες. Κατά την παράδοση, τα μανιτάρια βρέθηκαν "χαλασμένα" και ο παραλήπτης αρνήθηκε να τα παραλάβει.

Σε επακόλουθη επιστολή του, ο μεταφορέας από τον οποίο ζητήθηκε αποζημίωση για το αλλοιωμένο εμπόρευμα, ο οποίος, μάλιστα, απειλήθηκε με αγωγή, παρουσίασε στοιχεία από την κατάσταση του εμπορεύματος, τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως:

«Τα φορτηγά ήταν πλήρως γεμάτα, μέχρι την οροφή. Κατά την παράδοση, σε ένα από τα φορτηγά, τα μανιτάρια στο πρόσθιο τμήμα είχαν θερμοκρασία +4,1° C, ενώ στο οπίσθιο έφταναν στους +14.8° C.

Στο δεύτερο φορτηγό, τα μανιτάρια στις επάνω σειρές είχαν παγώσει, ενώ εκείνα που βρίσκονταν στα κατώτερα τμήματα βρέθηκαν να έχουν θερμοκρασία μεταξύ +1 και +2,2° C. Στο τρίτο δε φορτηγό, μερικά από τα μανιτάρια είχαν σαπίσει.

Οι οδηγοί είχαν ρυθμίσει τις ψυκτικές μονάδες στους +3° C».

Η Transfrigoroute International κατέθεσε τη δική της άποψη που είναι η ακόλουθη:

1. Στην περίπτωση αυτή, η προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας στους +3° C ήταν κατ' αρχάς σωστή, εφόσον η συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης είναι 0° C.

2. Η διάρκεια του δρομολογίου (τρεις ημέρες) δεν ήταν υπερβολική για συνήθεις συνθήκες μεταφοράς, εφόσον τα μανιτάρια είχαν κοπεί πρόσφατα. Το τυπικό όριο συντήρησης των προϊόντων αυτών είναι γύρω στη μία εβδομάδα.

3. Η φόρτωση των οχημάτων ήταν, το δίχως άλλο, υπερβολική (οι μονάδες είχαν γεμίσει "μέχρι την οροφή"). Αποτέλεσμα αυτού ήταν η κυκλοφορία του αέρα να είναι ανεπαρκής και αυτός ήταν ο λόγος που η θερμοκρασία στο οπίσθιο μέρος, σε ένα από τα οχήματα έφτασε τους +14.8° C. Σε άλλο όχημα, τα μανιτάρια στην ανώτατη σειρά είχαν παγώσει, κάτι το οποίο και πάλι επιβεβαιώνει την ανεπάρκεια της κυκλοφορίας αέρα, και πιθανόν και τη λανθασμένη ρύθμιση του μηχανικού καταψύκτη. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία παροχής αέρα της ψυκτικής μονάδας, αυτή δε θα έπρεπε να βρεθεί σε θερμοκρασία στην οποία θα πάγωναν τα μανιτάρια. Τα τελευταία είναι ζωντανοί οργανισμοί, υψηλής περιεκτικότητας σε νερό, οι οποίοι παγώνουν σε θερμοκρασία λίγο χαμηλότερη από τους 0°C. Ο πάγος προκαλεί την καταστροφή τους, με αποτέλεσμα να σαπίζουν γρήγορα.

4. Τα μανιτάρια χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλό βαθμό αναπνοής, φαινόμενο το οποίο επιτείνεται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αν ο αέρας δεν ανανεώνεται τακτικά, υπάρχει κίνδυνος τα μανιτάρια να αλλοιωθούν, ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται στα θερμότερα σημεία του θαλάμου.

5. Σε μία από τις μονάδες, ένα μέρος από τα μανιτάρια είχε χαλάσει, κάτι που υποδηλώνει ότι μέρος του φορτίου ήταν σε καλή κατάσταση. Συνέβαινε άραγε το ίδιο στα μανιτάρια που βρίσκονταν σε θερμοκρασία μεταξύ 0 και +4° C στα άλλα οχήματα; Αν και αυτά είχαν χαλάσει, θα μπορούσε κάποιος να συμπεράνει ότι η αλλοίωση πιθανότατα είχε στην ουσία πάρει τη θέση της αναπνοής.

6. Αν και δεν αναφέρεται στην επιστολή, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι τα εμπορεύματα είχαν στοιβαχτεί σε πυκνή διάταξη, κάτι το οποίο αφενός εμποδίζει τη διείσδυση του αέρα μέσα στο φορτίο και αφετέρου ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο ίδιο το υλικό τους, κάτι το οποίο, επίσης, επιτείνει τη σήψη τους.

7. Μία άλλη αιτία πρόκλησης βλάβης μπορεί να είναι η μέθοδος συσκευασίας. Η πιθανότητα πρόκλησης σήψης αυξάνει, αν οι συσκευασίες (πιθανότατα χαρτοκιβώτια) και η επένδυση αυτών (χαρτί) δεν επέτρεπαν επαρκή διέλευση αέρα.

Για την ιστορία, να αναφέρουμε πως, τελικά, ο αποστολέας παραδέχτηκε ότι «παραφόρτωσε» τον θάλαμο, αλλά ευθύνη είχε και ο μεταφορέας που όφειλε να γνωρίζει το πρόβλημα της μη κυκλοφορίας του ψυχρού αέρα. Ο παραλήπτης (που τελικά δεν παρέλαβε το εμπόρευμα) αποζημιώθηκε.

Πηγή: Transfrigoroute International - Frigoriscope