μεταφορές επιβατών

Φωτό αρχείου

Μεταφορές επιβατών: Διαγωνισμός 393.000 ευρώ

11/02/2022 - 10:05

Ανοιχτός διαγωνισμός μίσθωσης λεωφορείων για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης μαθητών - μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΙ–ΣΜΥΑ) προκηρύχθηκε για τα έτη

Δείτε ποιες εταιρείες υποχρεούνται να εγκαταστήσουν μηχάνημα POS.

Υποχρεωτικό το POS στις Μεταφορές

04/06/2019 - 13:17

Όσες επιχειρήσεις του τομέα των Μεταφορών – εμπορευματικών ή (και) επιβατικών – κάνουν έναρξη εργασιών θα πρέπει να τοποθετούν POS μέσα σε έναν μήνα