Μεταφορικό Ισοδύναμο 2021

το μεταφορικό ισοδύναμο έρχεται να καλύψει τη διαφορά στο κόστος των εισιτηρίων επιβατών που ταξιδεύουν με πλοία και των ναύλων εμπορευμάτων σε σχέση με το ποσό που θα πλήρωναν εάν ταξίδευαν με χερσαία μέσα μεταφοράς καλύπτοντας στην ίδια απόσταση.

Tο μεταφορικό ισοδύναμο του 2021

Στο ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ καθορίστηκε το μεταφορικό ισοδύναμο για το έτος 2021, το οποίο θα καταβληθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και

Φίλτρα