μεταφορικό κόστος

Ξεκίνησε και για την Κρήτη το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Ξεκίνησαν οι εγγραφές επιχειρήσεων με έδρα την Κρήτη για να ενταχθούν στο Μεταφορικό Ισοδύναμο και στην επιδότηση του κόστους μεταφοράς. Οι

Σεμινάρια για το μεταφορικό κόστος και το budgeting

Το Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Institute), με την επιστημονική υποστήριξη της εταιρείας Planning, διοργανώνει το Μάιο δύο

Φίλτρα