Το Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Institute), με την επιστημονική υποστήριξη της εταιρείας Planning, διοργανώνει το Μάιο δύο σεμινάρια, ένα για το μεταφορικό κόστος και ένα για το budgeting.

Το σεμινάριο για το μεταφορικό κόστος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Μαΐου στο Supply Chain Institute (Αγ. Κων/νου 40, Εμπορικό Κέντρο Αίθριο, Μαρούσι). Θα αναλυθούν οι τρόποι ελέγχου του κόστους, αλλά και τα μέσα με τα οποία αυτό μπορεί να μειωθεί στην πράξη, αυξάνοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις που πετυχαίνουν ήδη εξοικονομήσεις επί του κόστους μεταφοράς, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 10-30%. Η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής στο σεμινάριο είναι η 26η Απριλίου. Για τη θεματολογία και το πρόγραμμα του σεμιναρίου, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.scisce.eu/uploads/Metafores_2018.pdf.

Αντίστοιχα, το σεμινάριο που έχει ως αντικείμενο «Το budget ως βασικό εργαλείο διοίκησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα», θα γίνει την Πέμπτη 10 Μαΐου στον ίδιο χώρο (Supply Chain Institute). Θα επιχειρηθεί μια επίκαιρη «ενδοσκόπηση» στις διαδικασίες με τις οποίες σχεδιάζεται, ελέγχεται και διορθώνεται η πορεία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, πριν και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής στο σεμινάριο είναι στις 3 Μαΐου. Δείτε περισσότερα στο: www.scisce.eu/uploads/BUDGETING.pdf.

Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε με την εταιρεία Supply Chain Institute και τον κ. Ανδρέα Βαρελλά (Τηλ.: 2106180104, Email: info@scisce.eu, Website: www.scisce.eu).