μεταπτυχιακές σπουδές

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

25/08/2018 - 14:00

Με νέο τίτλο ξεκίνησε και πάλι το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που τώρα ονομάζεται «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», εντάσσεται στο Τμήμα