μηχάνημα OBU | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

μηχάνημα OBU

Νέα συσκευή διοδίων στην Τσεχία

Άλλαξε η τεχνολογία στο σύστημα διοδίων της Τσεχίας για όλα τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων.