Άλλαξε η τεχνολογία στο σύστημα διοδίων της Τσεχίας για όλα τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων.

Οι οδικοί μεταφορείς πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στο νέο σύστημα και να προμηθευτούν τη νέα ηλεκτρονική συσκευή. Η επιστροφή του παλιού μηχανήματος OBU, πραγματοποιείται αυτοπροσώπως μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020 σε 25 σημεία διανομής της χώρας, ενώ μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς έως τις 31 Μαΐου στη διεύθυνση MYTO CZ, P. O. Box 33, 130 11 Praha 3, Czechia. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://mytocz.eu/en.