μηχανοκίνητα οχήματα

Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχων από τα Μικτά Κλιμάκια προς αποστολή

10/03/2021 - 11:39

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της χώρας μας να κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δεδομένα που συνέλεξε τα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη για τα