Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της χώρας μας να κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δεδομένα που συνέλεξε τα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη για τα οχήματα που ελέγχθηκαν στη χώρα μας ο υφυπουργός Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ζήτησε από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών να συγκεντρώσουν τα στοιχεία των ελέγχων που πραγματοποίησαν σύμφωνα με τις σχετικές φόρμες που ισχύουν για όλη την ΕΕ και στη συνέχεια να αποσταλούν στην Επιτροπή.

Να σημειώσουμε πως τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε) είναι υποχρεωμένα να πραγματοποιούν τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο συντονισμένους οδικούς τεχνικούς ελέγχους στα κάτωθι μηχανοκίνητα οχήματα που κινούνται εντός των διοικητικών τους ορίων:

α) σε μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3, που είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα, πρωτίστως, για τη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους, τα οποία διαθέτουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων, εκτός της θέσης του οδηγού,

β) σε μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Ν2 και Ν3, που είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα, πρωτίστως, για τη μεταφορά εμπορευμάτων με μέγιστη μάζα που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους,

γ) σε ρυμουλκούμενα των κατηγοριών Ο3 και Ο4, που είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή ατόμων ή για την εξυπηρέτηση προσώπων, με μέγιστη μάζα που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και,

δ) σε τροχοφόρους ελκυστήρες κατηγορίας Τ5, που είναι σχεδιασμένοι να κινούνται με μέγιστη ταχύτητα άνω των 40 km/h και η χρήση των οποίων πραγματοποιείται κυρίως στο δημόσιο οδικό δίκτυο για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων.

Να υπενθυμίσουμε, τέλος, πως όλες οι χώρες της Ε.Ε. έχουν πλέον την υποχρέωση να αποστέλλουν σε μια κεντρική βάση δεδομένων τις παραβάσεις «λίαν σοβαρές» και «πολύ σοβαρές» των οδηγών φορτηγών και λεωφορείων. Από τη βάση αυτή, οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες από τις ελεγκτικές αρχές της κάθε χώρας, οι οποίες λαμβάνουν άμεση γνώση του ιστορικού του κάθε οδηγού και του οχήματος. Έτσι, μπορούν να διαπιστώσουν αν π.χ. μια παράβαση είναι επαναλαμβανόμενη, ώστε να επιβληθούν τα προβλεπόμενα (αυξημένα) πρόστιμα.