μισθωμένα φορτηγά

Και με μισθωμένα ΦΔΧ οι ΙΜΕ ΕΠΕ

02/01/2023 - 14:32

Οι ρυθμίσεις των γενικών διατάξεων περί ΕΠΕ δεν περιορίζει τη δυνατότητα των ΙΜΕ ΕΠΕ να δραστηριοποιούνται στις οδικές μεταφορές και με ΦΔΧ ιδιόκτητα