μπαταρίες λεωφορείων

Στις 14 Ιανουαρίου 2019 θα διεξαχθούν δύο διαγωνισμοί από τον Ο.Σ.Υ. για την προμήθεια 4.500 μπαταριών λεωφορείων.