Οδική Εμπορευματική Μεταφορά

«Ασφαλής Οδική Εμπορευματική Μεταφορά»

Τους παράγοντες που καθορίζουν την ασφάλεια της οδικής μεταφοράς ανέλυσε μεταξύ άλλων ο κ. Γιώργος Καραγιαννίδης, συνεργάτης της Planning, σε ημερίδα

Φίλτρα