Τους παράγοντες που καθορίζουν την ασφάλεια της οδικής μεταφοράς ανέλυσε μεταξύ άλλων ο κ. Γιώργος Καραγιαννίδης, συνεργάτης της Planning, σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Transport Show 2018.

Η μεταφορική εταιρεία ευθύνεται για την εκπαίδευση των οδηγών της, την κατάσταση των οχημάτων, τη σωστή φόρτωση και ασφάλεια των φορτίων, καθώς και για όλες τις διαδικασίες μεταφοράς. Η πολιτεία, από την πλευρά της, ευθύνεται για την κατάσταση των δρόμων, τη νομοθεσία, την πραγματοποίηση ελέγχων και για τη βεβαίωση των παραβάσεων.

Τρίτος παράγοντας είναι οι κατασκευαστές των οχημάτων και κατά πόσο ενσωματώνουν σε αυτά τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας.

Σύμφωνα, πάντως, με έρευνα της IRU (International Road Transport Union) (πρόγραμμα ETAC) στα 624 ατυχήματα μιας χρονιάς με εμπλοκή φορτηγού διαπιστώθηκε, ότι το 85% των περιπτώσεων οφειλόταν σε ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη. Από αυτές τις περιπτώσεις το 25% οφειλόταν στον οδηγό του φορτηγού.

Ο κ. Καραγιαννίδης παρουσίασε κατόπιν το «Δεκάλογο της Ασφαλούς Οδήγησης» που είναι:

1. Σωστή εκπαίδευση

2. Τήρηση ωραρίων οδήγησης

3. Τήρηση κανόνων κυκλοφορίας

4. Οδήγηση με τη σωστή για την κάθε περίπτωση ταχύτητα (1η αιτία θανατηφόρων ατυχημάτων)

5. Χρήση ζώνης ασφαλείας (2η αιτία θανατηφόρων ατυχημάτων)

6. Αποφυγή αλκοόλ (3η αιτία θανατηφόρων ατυχημάτων)

7. Προσεκτική χρήση συστημάτων επικοινωνίας

8. Αμυντική οδήγηση

9. «Έλεγχος» της υπερβολικής αυτοπεποίθησης

10. ECO - driving (ECODRIVEN project – Intelligent Energy Europe (IEE))

Στη συνέχεια, ο κ. Καραγιαννίδης ανέλυσε τους κανόνες της Οικονομικής Οδήγησης και την ανάγκη προσαρμογής των οδηγών σε αυτούς.

Σημαντικό κεφάλαιο για την ασφαλή οδήγηση αποτελεί και η τήρηση των ωραρίων οδήγησης από τους οδηγούς των φορτηγών και η πραγματοποίηση των προβλεπόμενων χρόνων ανάπαυσης.

Στη συνέχεια, έγινε μια λεπτομερής ανάλυση των συστημάτων ασφαλείας των οχημάτων και πώς αυτά ταξινομούνται ως πρωτογενή για την αποφυγή του ατυχήματος και ως δευτερογενή συστήματα που ενεργοποιούνται κατά το ατύχημα και μετά (καταστολή).

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, επίσης, στα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, όπως το Lane Departure Warning Systems (LDWS), το σύστημα αποφυγής σύγκρουσης – πρόσκρουσης, καθώς και στα έξυπνα συστήματα προσαρμογής ταχύτητας (Συστήματα ISA – Intelligent Speed Assistance).

Ενδιαφέρον είχε και η αναφορά στα συστήματα ελέγχου, όπως το alcohol interlock, το οποίο ελέγχει το επίπεδο αλκοόλ πριν την εκκίνηση της μηχανής και δεν επιτρέπει την εκκίνηση σε περίπτωση μέτρησης πάνω από το όριο, τα συστήματα παρακολούθησης της κατάστασης του οδηγού (νυσταγμένος, συχνό κλείσιμο των ματιών κ.α.). Διαθέσιμο είναι, επίσης, και το «μαύρο κουτί», το οποίο προωθείται σε ορισμένες χώρες με επιδότηση από τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς σε αυτό καταγράφονται όλα τα στοιχεία λειτουργίας του οχήματος που αναδεικνύονται χρήσιμα σε περίπτωση ατυχήματος.

Κατόπιν, μια σειρά από διαφάνειες που προβλήθηκαν στη διάρκεια του σεμιναρίου κατέδειξαν την ανάγκη της ασφαλούς οδήγησης και κυρίως της κατανομής του φορτίου στους άξονες ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, καθώς και τις συνέπειες που συνεπάγεται η μη τήρηση αυτών των οδηγιών.

Ενδιαφέρον υπήρξε και το τελευταίο μέρος της παρουσίασης, που αφορούσε στην εταιρική ευθύνη, στον κατακερματισμό των ευθυνών για ελλείψεις – παραλείψεις στα μέσα και μέτρα ασφαλούς φόρτωσης, καθώς ποικίλουν και οι βασικοί παράγοντες πρόκλησης του οδικού ατυχήματος – ευθύνη οδηγού, υπερφόρτωση, λανθασμένη κατανομή του φορτίου, ανεπαρκής ασφάλιση του φορτίου κ.α.

Κλείνοντας την παρουσίαση, ο κ. Καραγιαννίδης παρέθεσε μια σειρά χρήσιμων οδηγιών με στόχο την πρόληψη/αποφυγή ατυχήματος, τη μείωση των επιπτώσεων του ατυχήματος και την αποφυγή/ ελαχιστοποίηση των νομικών συνεπειών.