όχημα κλειστού χώρου

Κίνηση οχημάτων κλειστού χώρου

Τη διαδικασία με την οποία ένα όχημα κλειστού χώρου (μεταλλείων, λατομείων κ.λπ.) μπορεί να κινηθεί εκτός του κλειστού χώρου για τις ανάγκες

Φίλτρα