Ο.Λ.Η.Γ.

Βελτιώνεται το parking φορτηγών στο νέο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Σε ακόμη ένα βήμα εκσυγχρονισμού του νέου λιμένα Ηγουμενίτσας προχωρεί η διοίκηση του Ο.Λ.Η.Γ. με την προκήρυξη διαγωνισμού για την εγκατάσταση

Φίλτρα