Σε ακόμη ένα βήμα εκσυγχρονισμού του νέου λιμένα Ηγουμενίτσας προχωρεί η διοίκηση του Ο.Λ.Η.Γ. με την προκήρυξη διαγωνισμού για την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης του parking των φορτηγών.

Το έργο προϋπολογισμού 44.000 ευρώ περιλαμβάνει την τοποθέτηση μηχανήματος έκδοσης εισιτηρίων εισόδου με ρολό θερμικού χαρτιού, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου αναγνώρισης οχήματος με τη χρήση ανιχνευτή βρόγχου, passive proximity reader για διαχείριση καρτών μονίμων πελατών ή για κάρτες προπληρωμένης αξίας, μικροφωνική εγκατάσταση ενδοεπικοινωνίας (Intercom), σύστημα αυτόματης αναγνώρισης αριθμών κυκλοφορίας ANPR κ.α.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η 9-9-20 και ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.