Ολλανδοί οδηγοί φορτηγών

Επιτυχία Ολλανδών οδηγών (προς αφύπνιση των Ελλήνων συνδικαλιστών)

Μετά από μια σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων -βλέπε σχετική είδηση εδώ- οι Ολλανδοί οδηγοί φορτηγών πήραν αυτά που διεκδίκησαν, δηλαδή αύξηση μισθού
Να λειτουργεί κλιματιστικό την ώρα ανάπαυσης και με σβηστό τον κινητήρα.

Γιατί απεργούν οι Ολλανδοί οδηγοί φορτηγών

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των Ολλανδών οδηγών φορτηγών στο κάλεσμα των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων για καθολική απεργία. Το ενδιαφέρον στοιχείο

Φίλτρα