οπωροκηπευτικά | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

οπωροκηπευτικά

Τα νωπά σώζουν την οδική μεταφορά

Οι φετινές καλές παραγωγές οπωροκηπευτικών σε Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Κρήτη και Πελοπόννησο, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό, κράτησαν ζωντανή τη μεταφορά, με αποτέλεσμα τα φορτηγά που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση αυτών των προϊόντων να διατηρήσουν και, σε πολλές περ
Από τα 66 φορτία νωπών οπωροκηπευτικών που ελέγχθησαν, διαπιστώθηκαν σε 14 φορτία μη συμμορφώσεις με την κείμενη νομοθεσία. Ο

Προσοχή στη διακίνηση των οπωροκηπευτικών

Στην πάταξη του παρεμπορίου και στην προστασία του καταναλωτή αποσκοπούν οι έλεγχοι που ξεκίνησαν από τις υπηρεσίες ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου των περιφερειών της χώρας κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νίκου Αντώνογλου.