Τροχοί & TIR

Προσοχή στη διακίνηση των οπωροκηπευτικών

Στην πάταξη του παρεμπορίου και στην προστασία του καταναλωτή αποσκοπούν οι έλεγχοι που ξεκίνησαν από τις υπηρεσίες ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου των περιφερειών της χώρας κατόπιν εντολής τ
Παρασκευή 14/12/2018 - 11:39
Κοινοποίηση στα Social Media

Στην πάταξη του παρεμπορίου και στην προστασία του καταναλωτή αποσκοπούν οι έλεγχοι που ξεκίνησαν από τις υπηρεσίες ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου των περιφερειών της χώρας κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νίκου Αντώνογλου.

Μόνο στο διάστημα από 19/11/18 μέχρι 6/12/18 στην περιοχή των Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκαν 66 έλεγχοι σε φορτία νωπών οπωροκηπευτικών κατά τη διακίνησή τους και με τη συνεργασία τόσο της Τροχαίας Ιωαννίνων όσο και της υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων.

Από τα 66 φορτία νωπών οπωροκηπευτικών που ελέγχθησαν, διαπιστώθηκαν σε 14 φορτία μη συμμορφώσεις με την κείμενη νομοθεσία. Οι μη συμμορφώσεις αφορούσαν κυρίως σε έλλειψη της προβλεπόμενης επισήμανσης των μέσων συσκευασίας, μη κατάλληλα μέσα συσκευασίας, καθώς και μη υποβολή των προβλεπόμενων αναγγελιών στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών για εξαγωγή/ ενδοκοινοτική διακίνηση των προϊόντων.

PreviousNext