Οργανισμός Λιμένα Βόλου | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Οργανισμός Λιμένα Βόλου

Γερανός 120 τόνων για το λιμάνι του Βόλου

Σημαντική αναβάθμιση στις υποδομές του θα έχει ο Οργανισμός Λιμένα Βόλου με την προμήθεια αυτοκινούμενου γερανού λιμένος δυναμικότητας τουλάχιστον 120 τόνων, ενώ θα μπορεί, με τη χρήση κατάλληλης αρπάγης, να χρησιμοποιηθεί για τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (containers), γενικού και χύδην φορτ