Ο.ΣΥ.

Το ΚΤΕΛ Αττικής ενισχύει τον ΟΣΥ με λεωφορεία και οδηγούς

Σημαντικό βήμα ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας αποτελεί η υπογραφή προσυμφώνου μεταξύ του ΟΑΣΑ και των ΚΤΕΛ Αττικής. Πρόκειται για μια

Φίλτρα