Σημαντικό βήμα ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας αποτελεί η υπογραφή προσυμφώνου μεταξύ του ΟΑΣΑ και των ΚΤΕΛ Αττικής. Πρόκειται για μια σύμπραξη που προβλέπει τη διάθεση 200 περίπου λεωφορείων και 550 οδηγών στον Ο.ΣΥ. (Οδικές Συγκοινωνίες - εταιρεία θυγατρική του ΟΑΣΑ), προκειμένου να ενισχυθεί ο στόλος των αστικών συγκοινωνιών και να πυκνώσουν τα δρομολόγια.

Οι δύο πλευρές συζητούν το χρονοδιάγραμμα ένταξης των λεωφορείων, το ποσοστό διαθεσιμότητας, θέματα εργασιακά για τους οδηγούς κ.α.

Όταν η σύμβαση θα ολοκληρωθεί, θα αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση, όπου, ας σημειωθεί, εκκρεμεί παρόμοια σύμβαση ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.