παλιά οχήματα

Ποια είναι τα ιστορικά οχήματα και πότε μπορούν να κυκλοφορούν

22/01/2020 - 10:44

Ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος καθορίζονται τα οχήματα τα οποία πληρούν τις αρχές, απαιτήσεις και προϋποθέσεις των διεθνών κανονισμών που έχουν