Πανδρεμένος Group

Με MAN TGS 41.480 σε αμμορυχείο

Ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, με το ξεπάγωμα και την ολοκλήρωση σημαντικών έργων, κυρίως

Φίλτρα