Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών

Πληρώθηκαν τα φοιτητικά στα ΚΤΕΛ για το 2022

Με απόφαση του υπ. Κώστα Καραμανλή, εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης, συνολικού ύψους «Δεκαπέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ»(15.350.

Απρόσμενη Βοήθεια από ΠΟΑΣ

«Εντός ωρών» η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών είναι έτοιμη να φέρει στην Αθήνα 100 αστικά λεωφορεία εξαιρετικής ποιότητας, χαμηλού

Φίλτρα