Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Ζητείται παράταση ΚΤΕΟ

Ανεπαρκής κρίνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιωτικών ΚΤΕΟ η παράταση των 45 ημερών που δόθηκε για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων, καθώς υπάρχει

Φίλτρα