Ανεπαρκής κρίνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιωτικών ΚΤΕΟ η παράταση των 45 ημερών που δόθηκε για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων, καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο συνωστισμού στα ΚΤΕΟ μετά τις 30.11.2020, γεγονός που θα επιφέρει δυστυχώς τα απολύτως αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκονται σήμερα με την ισχύουσα αναστολή λειτουργίας των ΚΤΕΟ.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Π.Σ.ΙΚΤΕΟ απέστειλε αίτημα για την αναγκαιότητα επέκτασης του χρονικού διαστήματος παρατάσεως όλων των δελτίων ΚΤΕΟ οχημάτων ΙΧΕ-ΜΟΤΟ-ΤΑΧΙ και λοιπών κατηγοριών που λήγουν εν μέσω αναστολής λειτουργίας των ΚΤΕΟ έως 30/11/2020, για διάστημα ενενήντα (90) και όχι σαράντα πέντε (45) ημερών.