Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ίδρυση εργαστηρίου «Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών»

22/12/2022 - 12:43

Με απόφαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εργαστήριο με τίτλο «