Πανεπιστήμιο Rutgers

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΘ ΑΕ και του Πανεπιστημίου Rutgers των ΗΠΑ

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με το Πανεπιστήμιο Rutgers των ΗΠΑ, υπέγραψε ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Σωτήριος Θεοφάνης,

Φίλτρα