Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΘ ΑΕ και του Πανεπιστημίου Rutgers των ΗΠΑ

Κυρ, 21/10/2018 - 14:00

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με το Πανεπιστήμιο Rutgers των ΗΠΑ, υπέγραψε ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Σωτήριος Θεοφάνης, και ο Διευθυντής του Κέντρου Προηγμένων Υποδομών και Μεταφορών (Center for Advanced Ιnfrastructure and Transportation) του Πανεπιστημίου Rutgers, Dr. Ali Maher στο περίπτερο της ΟΛΘ ΑΕ (Α5/11) στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας, που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΟΛΘ ΑΕ για την ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, είναι η διεξαγωγή εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων στους τομείς των εμπορευματικών και ναυτιλιακών μεταφορών και των λιμένων.

Αξίζει να σημειώσουμε πως στο Κέντρο Προηγμένων Υποδομών και Μεταφορών (Center for Advanced Ιnfrastructure and Transportation), που αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο μεταφορών του Πανεπιστημίου Rutgers, υλοποιούνται ερευνητικά έργα και προγράμματα σε αρκετές θεματικές περιοχές στους τομείς των υποδομών και των μεταφορών.

Ειδικότερα, το CAIT ασχολείται με την εφαρμοσμένη έρευνα προωθώντας την ασφαλή, αποδοτική και οικονομική μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Στο Κέντρο αναπτύσσονται, μεταξύ άλλων, λύσεις για την ασφάλεια, τη συντήρηση, την καλύτερη διαχείριση και την επέκταση του κύκλου ζωής των υποδομών, τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των υποδομών και των συστημάτων, τον περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις Mεταφορές και την Εφοδιαστική, καθώς και τις εμπορευματικές και θαλάσσιες μεταφορές και τη λιμενική ανάπτυξη.