παραδόσεις εμπορευμάτων

Χωρίς συναλλαγές μέχρι και τη Δευτέρα. Ούτε φορτώσεις - παραδόσεις εμπορευμάτων

Καμιά διατραπεζική συναλλαγή δεν θα πραγματοποιείται, καθώς βάσει νόμου η Παρασκευή 2 και η Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 (Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του

Φίλτρα