Καμιά διατραπεζική συναλλαγή δεν θα πραγματοποιείται, καθώς βάσει νόμου η Παρασκευή 2 και η Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 (Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών αντίστοιχα) ορίζονται ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών.

Κατά τις ως άνω ημέρες, το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ δεν θα λειτουργεί λόγω αργίας του συστήματος TARGET2 και ως εκ τούτου:

1. Δεν θα πραγματοποιηθούν εκκαθαρίσεις και διακανονισμοί και δεν θα ανταλλαγούν αρχεία συναλλαγών πληρωμών με τις Τράπεζες και τους διαχειριζόμενους Οργανισμούς.

2. Παρόλα αυτά, θα διεκπεραιωθούν κανονικά όλες οι on line ηλεκτρονικές πληρωμές του ICISnet.

3. οι ηλεκτρονικές πληρωμές του ICISnet που θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένη ημερομηνία (όχι on line), θα αποσταλούν στο ICISnet (με αρχείο batch) την Τρίτη 5 Απριλίου 2021, οπότε και θα επεξεργαστούν, προκειμένου να προωθηθεί η τελωνειακή διαδικασία (απελευθέρωση εμπορευμάτων, κ.λπ.).

Κατά τις ημερομηνίες από 2 έως 5 Απριλίου, που είναι επίσημες αργίες για τους καθολικούς, δεν πραγματοποιούνται φορτώσεις – εκφορτώσεις εμπορευμάτων από φορτηγά, πλην βέβαια όσων εξαιρούνται και εκείνων που κατ’ εξαίρεση έχουν προγραμματιστεί να γίνουν.

Από την Ελλάδα, βέβαια, μπορούν να αναχωρήσουν φορτηγά διεθνών μεταφορών, εφόσον οι παραδόσεις των εμπορευμάτων θα γίνουν από την Τρίτη 6 Απριλίου και μετά.