παράταση ΚΤΕΟ

Ζητείται παράταση ΚΤΕΟ

Ανεπαρκής κρίνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιωτικών ΚΤΕΟ η παράταση των 45 ημερών που δόθηκε για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων, καθώς υπάρχει
παράτασης των 70 ημερών μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου

Πότε περνάτε ΚΤΕΟ

Επαναλειτουργούν από τη Δευτέρα 4 Μαΐου τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) μετά την άρση των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς

Φίλτρα