παράταση | Page 2 | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

παράταση

Τα οχήματα που πρέπει να περάσουν από ΚΤΕΟ μέχρι 31/03/2015 υποχρεούνται σε εκ των υστέρων τοποθέτηση ABS μέχρι 31/3/2016 ενώ άμεσα πρέπει να τοποθετήσουν ABS τα οχήματα που υποχρεούνται σε περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ από την 1/4/2015 και έπειτα.

Παράταση Νομαρχιακών και AΒS

Νέα προθεσμία μέχρι τις 30/6/2015 δόθηκε από το πρώτο τμήμα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών του ΥποΜεΔι στους νομαρχιακούς μεταφορείς προκειμένου να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα και να αντικαταστήσουν το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας του οχήατός τους , ώστε να αναγρά

Η καταληκτική ημερομηνία 31.12.2013 υποχρέωσης εφοδιασού με σύστημα αντιεμπλοκής ABS παρατείνεται μέχρι 30.06.2014 σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Υπ. Μεταφορών.

Παράταση ABS

Η καταληκτική ημερομηνία 31.12.2013 υποχρέωσης εφοδιασού με σύστημα αντιεμπλοκής ABS παρατείνεται μέχρι 30.06.2014 σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Υπ. Μεταφορών.