Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης

Αυτοκινητόδρομος 4 λωρίδων η Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

Τροποποιήσεις προς το καλύτερο για τους αυτοκινητιστές επέρχονται στο έργο της αναβάθμισης της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στο τμήμα

Έργα και καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης

Εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από

Φίλτρα