πινακίδες ΙΑΑ

φορτηγά στην εθνική

Πινακίδες ΙΑΑ σε απόθεμα χορηγούνται σε Φ.Δ.Χ. 

11/08/2021 - 12:39

Οι υπηρεσίες μεταφορών των περιφερειών της χώρας που έχουν σε απόθεμα πινακίδες κυκλοφορίας με συνδυασμό γραμμάτων ΙΑΑ μπορούν να τις χορηγούν για