Πινακίδες ΙΑΑ σε απόθεμα χορηγούνται σε Φ.Δ.Χ. 

Τετ, 11/08/2021 - 12:39
φορτηγά στην εθνική

Οι υπηρεσίες μεταφορών των περιφερειών της χώρας που έχουν σε απόθεμα πινακίδες κυκλοφορίας με συνδυασμό γραμμάτων ΙΑΑ μπορούν να τις χορηγούν για την κυκλοφορία ΦΔΧ.

Αυτό διευκρινίστηκε με χθεσινή εγκύκλιο του Υφυπουργού Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη σε συνέχεια πρόσφατης υπουργικής απόφασης σύμφωνα με την οποία οι συνδυασμοί ΙΑΑ και ΙΑΒ θα χορηγούνται μόνο σε ΦΔΧ από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.