πινακίδες ΙΑΒ

φορτηγά στην εθνική

Πινακίδες ΙΑΑ σε απόθεμα χορηγούνται σε Φ.Δ.Χ. 

Οι υπηρεσίες μεταφορών των περιφερειών της χώρας που έχουν σε απόθεμα πινακίδες κυκλοφορίας με συνδυασμό γραμμάτων ΙΑΑ μπορούν να τις χορηγούν για

Φίλτρα