Πιστοποιητικ;o Επαγγελματικής Επάρκειας

Οι εξετάσεις για Π.Ε.Ε.

Προκηρύχθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής οι γραπτές εξετάσεις Β΄ περιόδου (ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)) για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας

Φίλτρα