πλάστιγγα ζύγισης βαρέων οχημάτων

Ζύγιση φορτηγών, γεφυροπλάστιγγα