Π.Ο.Α.Σ.

Πληρωμή ΚΤΕΛ για ΑμΕΑ

Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης, συνολικού ύψους 11.772.000,00€, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του

Φίλτρα