πρόγραμμα CONCORDA | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

πρόγραμμα CONCORDA

Η διημερίδα διοργανώθηκε με την υποστήριξη του φορέα HELLASTRON, της Αnytime Online και του ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ.

Άμεσα τα δορυφορικά συστήματα ελέγχου εθνικών οδών

«Το Μάρτιο του 2019 πρόκειται να οριστεί ανάδοχος για την εγκατάσταση δορυφορικών συστημάτων ελέγχου των εθνικών οδών». Το παραπάνω δήλωσε -μεταξύ άλλων- ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ.