Άμεσα τα δορυφορικά συστήματα ελέγχου εθνικών οδών

Δευ, 11/02/2019 - 08:00
Η διημερίδα διοργανώθηκε με την υποστήριξη του φορέα HELLASTRON, της Αnytime Online και του ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ.

«Το Μάρτιο του 2019 πρόκειται να οριστεί ανάδοχος για την εγκατάσταση δορυφορικών συστημάτων ελέγχου των εθνικών οδών». Το παραπάνω δήλωσε -μεταξύ άλλων- ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Νικόλαος Μαυραγάνης, κατά τη διάρκεια διημερίδας με θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα» που διοργάνωσε πρόσφατα ο Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ΙΤS Hellas).

Ο Υφυπουργός τόνισε ακόμα πως το εν λόγω έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CONCORDA (Connected Corridor for Driving Automation) και ότι θα συλλέγει και θα παρέχει στοιχεία στη διαδικτυακή πλατφόρμα μεταφορών, για την οποία προγραμματίζεται να υπάρξει άμεσα διαγωνισμός. «Επιπλέον, ως Υπουργείο, σχεδιάζουμε τις κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου οι δήμοι να δημιουργήσουν βιώσιμα σχέδια αστικής κινητικότητας, με απώτερο σκοπό τον escort driver, δηλαδή το βοηθό οδηγό, ο οποίος θα συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην αυτοματοποίηση πέμπτου βαθμού, δηλαδή την πλήρη αυτοματοποίηση των οχημάτων», συμπλήρωσε ο κ. Νικόλαος Μαυραγάνης.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 160 και πλέον συμμετέχοντες, οι οποίοι ενημερώθηκαν μέσα από τις ομιλίες 46 Ελλήνων και ξένων ομιλητών, για τα διαφορετικά πεδία εφαρμογής και ανάπτυξης των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ) στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεν και φορέων στην υιοθέτηση των ΕΣΜ, καθώς και τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξή τους.

Επιπλέον, συζητήθηκαν οι αναγκαίες αλλαγές, τόσο στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις Μεταφορές για τη διευκόλυνση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όσο και στη νοοτροπία των ελληνικών επιχειρήσεων και των τελικών χρηστών για την ευρεία υιοθέτηση των συστημάτων αυτών στην Ελλάδα. «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουμε και εμείς εδώ στη χώρα μας ότι τα ΕΣΜ δεν αποτελούν απλώς μια εναλλακτική λύση. Η χρήση τους κρίνεται απολύτως αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Μεταφορών προς όφελος τόσο των χρηστών όσο και του περιβάλλοντος, αλλά και για τη συνολική ανάπτυξη της χώρας και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων», επεσήμανε με τη σειρά του ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Πρόεδρος της ERTICO ITS-Europe, Αντιπρόεδρος της ΙΤS Hellas, Διευθυντής Έρευνας του ΕΠΙΣΕΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών) του ΕΜΠ και υπεύθυνος της εκδήλωσης.

Η διημερίδα διοργανώθηκε με την υποστήριξη του φορέα HELLASTRON, της Αnytime Online και του ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ και τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους και Logistics και των Ευρωπαϊκών έργων CAPITAL και COG-LO.