προμήθεια μηχανημάτων έργων

ΑΣΔΥΣ

Μηχανήματα Έργων για το Στρατό  Διαγωνισμός ύψους 1,3 εκ. ευρώ

H Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ)  προκήρυξε Ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης για την «