προστασία καταναλωτή | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

προστασία καταναλωτή

Από τα 66 φορτία νωπών οπωροκηπευτικών που ελέγχθησαν, διαπιστώθηκαν σε 14 φορτία μη συμμορφώσεις με την κείμενη νομοθεσία. Ο

Προσοχή στη διακίνηση των οπωροκηπευτικών

Στην πάταξη του παρεμπορίου και στην προστασία του καταναλωτή αποσκοπούν οι έλεγχοι που ξεκίνησαν από τις υπηρεσίες ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου των περιφερειών της χώρας κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νίκου Αντώνογλου.
Πώς μπαίνει τέλος στην αγορά των «μαϊμού» μεταχειρισμένων

Πώς μπαίνει τέλος στην αγορά των «μαϊμού» μεταχειρισμένων

Μια σειρά βεβαιώσεων που προβλέπονται με το άρθρο 46 του νόμου 4530/2018 έρχονται να προστατεύσουν τον καταναλωτή από την αγορά ενός παλιού μεταχειρισμένου ως «ελαφρά μεταχειρισμένου».